Om je beter van dienst te zijn maakt IVA Driebergen gebruik van cookies. Je gaat akkoord met deze cookies als je onze site blijft gebruiken.

Natuurlijk willen we dat je zeker weet dat je om de juiste redenen voor de IVA kiest. Daarom nodigen we je uit om eerst eens te komen praten en vragen te stellen. Bel ons voor een afspraak, zodat we tijd voor jou en je ouders of verzorgers vrij kunnen maken.

Algemene voorwaarden onderwijsovereenkomst mbo

Algemene voorwaarden IVA Driebergen

Klachten- en geschillenregeling

Geschillencommissie

 • Klachtenregeling
  Heeft u een vraag van administratieve aard of een vraag over de inhoud van de opleiding, dan kunt u deze stellen aan het hoofd van de Administratie. De vragen zullen worden beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door de IVA Driebergen per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

  Mocht u een klacht over de uitvoering van de overeenkomst hebben dan dient u deze tijdig, volledig en duidelijk omschreven in te dienen bij de algemeen directeur. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
   
 • Geschillenregeling
  IVA Driebergen is lid van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) voorheen de Paepon. Als lid werken wij volgens de Algemene Voorwaarden van het NRTO. Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Consumentenbond en NRTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per 29 maart 2010.

  Indien door u gewenst  kunt u een geschil voorleggen bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). We verwijzen u naar deze site voor de bijzonderheden en de te volgen procedure.

NRTO 

NRTONRTO is de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (voorheen Paepon). IVA Driebergen is actief lid van deze raad en committeert zich aan de gedragscode van NRTO.

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit 

IVA Driebergen bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat IVA Driebergen voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk

NRTO_keurmerk

Garantiebepaling

Alle door de IVA aangeboden cursussen vinden doorgang bij minimaal 10 inschrijvingen (tenzij anders vermeld op het inschrijfformulier).

Vrijstellingen

Alle colleges en tentamens dienen te worden gevolgd en afgelegd. Er worden geen vrijstellingen verleend.

Terugbetalingstermijn

Alle terugbetalingen zullen binnen een termijn van een maand worden gedaan.

Leeftijd

De minimumleeftijd voor het starten met de opleiding is 16 jaar. Een verstandig maximum is 24 jaar. De meeste studenten zijn tussen 17 en 22 jaar oud.

Studiebelasting

De studiebelasting is op alle dagopleidingen 35 uur per week inclusief zelfstudie met uitzondering van het Connectiejaar, daar is de studiebelasting 30 uur per week inclusief zelfstudie.

Inschrijven

Inschrijvingen van studenten kunnen doorlopend plaatsvinden, maar doe dit op tijd. Ons inschrijfformulier bevindt zich achter in onze brochure. Om die aan te vragen, mail naar info@iva-driebergen.nl. Voor inschrijving is een origineel inschrijfformulier nodig (geen print/kopie/fax).

Na ondertekening van het inschrijfformulier heeft u een bedenktijd van veertien dagen.

Toelatingstest

Als je wilt starten in het Connectiejaar, word je na inschrijving uitgenodigd voor een toelatingstest. De IVA toetst op motivatie, reken- en taalvaardigheid. Mede op basis van je testuitslag bepalen we of je rechtstreeks kunt instromen. Aan de toelatingstest zijn geen kosten verbonden. 

Eerst op proef

De periode tot en met de eerste tentamens is een wederzijdse proeftermijn. Op grond van de eerste tentamenlijst kan de IVA bijvoorbeeld adviseren niet door te gaan met de studie. 

Een boekenpakket en de lesmiddelen liggen voor je klaar. De IVA voert de samenstelling van het boekengeld en de lesmiddelen volledig voor je uit. Bij aanvang van elk cursusjaar wordt het complete pakket direct uitgedeeld. 

Meer over de kosten van de lesmiddelen en de boeken.

Extra lessen

Kun je met een bepaald vak niet helemaal meekomen en kun je wel wat extra hulp gebruiken? Na de eerste tentamenronde wordt voor de meeste vakken bijles aangeboden. Deze lessen worden niet extra berekend, maar maken deel uit van de totale begeleiding. Huiswerkbegeleiding is ook mogelijk. Via Mijnstudiemaat.nl heb je toegang tot aanvullende, betaalde begeleiding op de IVA-locatie. 

Studeren met een functiebeperking

Het komt regelmatig voor: dyslexie, dyscalculie, ADHD, NLD, PDD-NOS, faalangst of hoogbegaafdheid. Maar ook concentratieproblemen, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte kunnen het leren beïnvloeden. Lees hier hoe de IVA met een functiebeperking omgaat.

Applicatiecursussen

Als je je naast je opleiding wilt specialiseren, kun je in het tweede jaar gebruik maken van applicatiecursussen. Je kunt daarvoor geselecteerd worden als je studieresultaten goed zijn. Het zijn cursussen met een uitbreiding of verdieping van onderwerpen die ook in het standaardprogramma voorkomen.

Examens en inzet

De IVA past bij alle opleidingen een helder systeem van toetsen, tentamens en examens toe. Het voordeel daarvan is dat studenten, docenten en ouders steeds een goed zicht op de studievorderingen hebben. Maar niet alleen cijfers zorgen voor succes. Omdat we onze studenten goed begeleiden, zien we ook kwaliteiten op andere vlakken. Net als in het bedrijfsleven letten wij alvast op je inzet en optreden. Ook krijg je een beoordeling van je werkgevers in de praktijkstage en op beurzen.

Studietoezicht

Op kamers gaan is natuurlijk gezellig, maar het kan ook erg afleiden. Geen nood, wij bieden de mogelijkheid om 's avonds onder toezicht te studeren. Woon je in de directe omgeving van Driebergen en zoek je een rustige plek om je studieritme op te bouwen? Meld je dan aan voor de avondstudie. 

Uiterlijke verzorging

Tijdens de studie leggen we continu de koppeling met het bedrijfsleven. Omdat dit bedrijfsleven bepaalde 'zakelijke gedragingen' kent, leren we je die maar gelijk aan tijdens de opleiding. Zo sla je twee vliegen in één klap. Op het gebied van kleding en uiterlijke verzorging hanteren we behoorlijk strikte regels. Het spreekt voor zich dat we die zakelijke normen en waarden bij de start van de opleiding met je doornemen. 

Kleding

Onze Business School hanteert de zakelijke normen op gebied van uiterlijk en kleding. Het dragen van spijkerbroeken, spijkerjacks, slobberbroeken, T-shirts, sportschoenen, leren jacks en andere (te) modieuze kleding of schoolpleinmode wordt niet op prijs gesteld. De heren dragen een pantalon (met vouw), stropdas en overhemd. Daarover mag een trui, pull-over of natuurlijk een colbert worden gedragen.

 • Geen bedrukte T-shirts (zichtbaar) onder een overhemd.
 • Geen bergschoenen, gympen of sneakers en in hun schoenen dragen de heren uiteraard sokken (geen witte sportsokken).
 • Petjes en duimringen zijn niet toegestaan, evenmin als zichtbare kettingen, piercings en tatoeages.
 • Overhemden worden niet los over de broek gedragen.
 • Voor de heren geldt uiteraard dat zij goed geschoren zijn.
 • Overalls worden alleen in het Technisch Centrum gedragen (zie ook de informatie van het Technisch Centrum).


Vakanties

De gebruikelijke vakanties vallen in de herfst, rond de Kerst, in het voorjaar en in mei. De zomervakantie begint op de laatste zaterdag in juni. 

Vakantierooster

Aansprakelijkheid

De IVA heeft op de parkeerterreinen en in het Technisch Centrum maatregelen getroffen om de veiligheid zo groot mogelijk te maken. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor verlies van particuliere eigendommen door diefstal of brand. 

Verzuim

Het is net als bij een bedrijf. We willen graag dat je er bent. Verzuim is daarom maar beperkt mogelijk. Ziekte valt onder geoorloofd verzuim, mits de ouders, voogd of hospita vóór 10.00 uur hiervan mededeling doen aan onze administratie.