Om je beter van dienst te zijn maakt IVA Business School gebruik van cookies. Je gaat akkoord met deze cookies als je onze site blijft gebruiken.

Dit kun je verwachten!

Salesmanagement

Salesmanagement

Centraal staat de analyse van operationele sales in een bedrijf, dat kan het bedrijf zijn waar je werkt. Zijn de operationele verkoopdoelstellingen gehaald? Op basis van een bedrijfsanalyse is het uiteindelijk de bedoeling te komen tot performanceverbeteringen van de salesafdeling en salesfunctionarissen.

Bedrijfscommunicatie

Bedrijfscommunicatie

Een intensieve training van de stijl en de spelling van het Nederlands, gekoppeld aan het ontwikkelen van schrijfvaardigheden. 

Managementvaardigheden

Managementvaardigheden

Uitgangspunt is het managen van organisaties in een sterk veranderende wereld. Hoe om te gaan met maatschappelijke verantwoordelijkheid? Ook de organisatiecultuur en -structuur, leiderschap en het HRM-proces komen uitgebreid aan de orde. 

Duits

Duits

Bij Duits wordt vooral de basisgrammatica behandeld. Verder komen eenvoudige gesprekssituaties aan bod, zoals voorstellen, begroeten en informatie geven en inwinnen. 

Marketing

Marketing

De ontwikkelingen binnen het marketing vak gaan bijna sneller dan het licht. Het accent ligt vooral op het snel verwerven van kennis van marketingbegrippen en de verschillende online marketinginstrumenten. Ook komt de benodigde rekenvaardigheid aan bod.

Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie

Veel beslissingen binnen bedrijven en organisaties moeten worden genomen op basis van cijfermatige informatie. De module Bedrijfseconomie biedt inzicht in de wijze waarop je met deze informatie kunt omgaan, zoals bij het interpreteren van balansen. In deze bijeenkomsten wordt de basis gelegd voor Financial Management.

Talen

Engels

De taalvaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen staan centraal. Op een interactieve manier maak je kennis met Engels in een zakelijke internationale context. 

Duits

Met onze oosterburen doen we veel zaken. Vooral in de automotive en nautische sector. Ook hier spelen luisteren, spreken en schrijven een grote rol. Je hoeft geen voorkennis van Duits te hebben.

Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement

Met dit vak verkrijg je kennis en inzicht in de rol van kwaliteitsmanagement in organisaties. Er wordt aandacht geschonken aan bijvoorbeeld Integrale Kwaliteitszorg, Kwaliteitsborgingssystemen en Systeemdenken. Praktisch gezien moet je aan het einde van de opleiding in staat zijn mee te helpen aan het in stand houden van een kwaliteitsborgingsysteem volgens de gangbare ISO-normen.

Projecten en opdrachten

Het onderwijs in de deeltijd-BMC wordt deels project gestuurd aangeboden. Aan de hand van concrete casus wordt een optimale leerkoppeling bereikt door projectopdrachten toe te kunnen passen in je dagelijkse werkomgeving.

Terug naar BMC-deeltijd