Om je beter van dienst te zijn maakt IVA Business School gebruik van cookies. Je gaat akkoord met deze cookies als je onze site blijft gebruiken.

Risico & Restitutie

Je start vol enthousiasme aan een opleiding. Toch lopen zaken soms anders dan gedacht. Hoewel de uitval bij IVA Business School zeer laag is, vallen er jaarlijks een paar studenten uit door ziekte, onvoldoende prestaties of andere redenen. Financieel gezien dragen wij dit risico grotendeels. Bij voortijdige beeïndiging van je opleiding betaal je de lopende termijn waarin je stopt. Zelfs als je een jaar vooruit hebt betaald, vindt er restitutie plaats over de resterende termijnen.

Meer over tegemoetkomingen in je studiekosten.

Algemene voorwaarden inschrijfformulier

  • Ik ga ermee akkoord de aan voorzijde genoemde student in te schrijven voor uw opleiding zoals omschreven in uw prospectus. 
  • Ik verklaar mij akkoord met een jaarlijkse herziening van de opleidingskosten. Deze worden ieder collegejaar in het voorjaar aangepast. 
  • Ik reserveer het recht de opleiding aan het eind van een termijn te beëindigen. Hiervan stel ik u schriftelijk in kennis voor het verstrijken van de desbetreffende termijn. Ik ontvang dan van IVA Business School een schriftelijk bewijs van uitschrijving. 
  • Bij tussentijdse beëindiging verplicht ik mij het collegegeld van de lopende termijn alsmede het boekengeld te voldoen. 
  • Ik erken het recht van IVA Business School om een student van de school te verwijderen indien de directie van mening is dat zijn/haar aanwezigheid niet bevorderlijk is voor de goede sfeer of in strijd is met de belangen van de andere studenten. 
  • Ik accepteer dat bij nalatigheid van de betaling van de nota’s van IVA Business School de student de toegang tot de lessen kan worden ontzegd en dat alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, door mij verschuldigd zijn. Tevens is IVA Business School gerechtigd de relatie met de student te beëindigen. 
  • Als IVA Business School aanleiding ziet om, gezien de vooropleiding, mijn zoon of dochter van te voren te testen, kan de inschrijving pas na een positieve uitslag definitief worden. 
  • Het inschrijfgeld is éénmalig. Er is een bedenktijd van zeven dagen. Indien ik de opleiding na zeven dagen annuleer, vervalt dit bedrag aan IVA Business School. 
  • Wanneer ik binnen zes weken vóór aanvang van de cursus wens terug te komen op mijn besluit en de inschrijving annuleer, verplicht ik mij 10% van het cursusgeld van één jaar als annuleringskosten te voldoen. 
  • Er is een maximum aantal inschrijvingen per collegejaar. Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.