Om je beter van dienst te zijn maakt IVA Business School gebruik van cookies. Je gaat akkoord met deze cookies als je onze site blijft gebruiken.

Dit zijn je vakken

Management

Bedrijfsbeheer

Je wordt voorbereid op het vak bedrijfsmanagement. Dit vak gaat over het zo doelmatig mogelijk beheren van een onderneming. Je krijgt kennis van kostensoorten, prijsberekening en personeelsbeleid. Aan dit vak wordt 1 lesuur per week besteed.

Economie

Centraal staat de basiskennis van Economie en Handel. Tevens wordt gestreefd naar een bewustmaking van de invloed van de economie op de directe omgeving. Aan dit vak worden 2 lesuren per week besteed.

Verkoop

Verkoop

Bij het vak Verkoop vindt een voorbereiding plaats op het contact leggen met klanten en het leren vertalen van producteigenschappen naar klantvoordeel. Dit alles met gebruikmaking van het rollenspel. Aan dit vak worden 2 lesuren per week besteed.

Communicatie

Nederlands

Centraal staat hier het verbeteren van het schrijven, lezen, luisteren en spreken, waarbij de nadruk ligt op het schrijf- en leesvaardigheidonderwijs. Aan dit vak worden 5 lesuren per week besteed. 

Engels

De nadruk ligt hier op het verkrijgen van een volledige basiskennis van grammatica als ondergrond voor spreek- lees- en schrijfvaardigheid. Aan dit vak worden 4 lesuren per week besteed.  

Techniek

Algemene Techniek

Je leert een ruime hoeveelheid natuurkundige en technische begrippen. Dit komt een jaar later goed van pas bij vakken als: motortechniek, elektrotechniek, voertuigtechniek en industriële verkoop. Aan dit vak worden 4 lesuren per week besteed. 

Rekenen/Wiskunde

Rekenen/Wiskunde

Er wordt gestreefd naar het volledig beheersen van alle basisvaardigheden van het rekenen. Ook het verbeteren van het hoofdrekenen en een efficiënt gebruik van de rekenmachine komen hier aan de orde. Er volgt een verdere rekenkundige uitwerking van wiskundige activiteiten die naar voren komen bij vakken zoals Economie, Bedrijfsmanagement, Motor en Elektrotechniek. Aan dit vak worden 5 lesuren per week besteed.

Persoonlijke ontwikkeling

Studievaardigheid

Getracht wordt de leerling te brengen naar voor hem of haar efficiënte studiegewoonten, waarbij eventuele "verkeerde" gewoonten worden afgeleerd. Aan dit vak wordt, tot de kerst, 1 lesuur per week besteed.

Terug naar